Биохимическая панель

Заключить декларацию

Для поиска по странице Цены введите свой запрос:

Не найдено

Результаты поиска

Выберите категорию

КодНазваВартість без ПДВ, грн
40"Аланінамінотрансфераза (АЛТ)"60
44"Альбуміни"60
49"Альфа-амілаза в крові"170
439"Альфа-амілаза в сечі"170
297"Альфа-гідроксилбутират дегідрогеназа (a-ГБДГ)"90
295"Ангіотензин перетворюючий фермент (АТПФ)"1000
61"Антистрептолізин (О) кількісний"60
284"Аполіпротеїн A1 (АПП A1)"110
285"Аполіпротеїн В (АПП В)"110
41"Аспартатамінотрансфераза (АСТ)"60
327"Білок в сечі"60
48"Гамаглутамінтранпептидаза (ГГТП)"60
57"Глюкоза (венозна кров)"70
316"Глюкоза-6-ФДГ"70
58"Глюкозо-толерантний тест"130
45"Загальний білірубін"60
43"Загальний білок"60
53"Загальний холестерін"60
308"Залізо"60
303"Імуноглобулін A (IgA)"220
304"Імуноглобулін G (IgG)"220
301"Імуноглобулін M (IgM)"220
305"Кальцій (Ca)"60
1524"Комплекс Ревмопроби №3"260
302"Комплемент C3 (C3)"160
442"Комплемент C4 (C4)"160
52"Креатинін в крові"60
444"Креатинін в сечі (добова сеча)"100
443"Креатинін в сечі"80
298"Креатинкіназа (КК)"180
299"Креатинкіназа-MB (КК МВ)"180
296"Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)"70
267"Ліпаза"170
294"Ліпопротеїн (a) (ЛП (а))"110
42"Лужна фосфотаза (ЛФ)"60
307"Магній (Mg)"60
269"Мікроальбумін (C)"220
46"Не прямий білірубін"60
260"Преальбумін"60
47"Прямий білірубін"60
59"Ревматоїдний фактор (РФ) кількісний"100
270"Ретинол зв'язуючий білок (Вітамін А)"200
51"Сечова кислота в крові"60
446"Сечова кислота в сечі"80
50"Сечовина в крові"60
441"Сечовина в сечі"60
60"С-реактивний білок (СРБ) кількісний"100
315"Трансферин"170
56"Тригліцериди"60
314"Феритин"180
306"Фосфор"60
322"Фруктозамін"190
54"Холестерин високої щільності (ЛПВП)"60
39"Холестерин дуже низької щільності (ЛПДНП)"60
55"Холестерин низької щільності (ЛПНП)"60
262"Холінестераза"70
220g-Глутамілтранспептидаза (ГГТП)60
751pH крові110
339Азот сечовини100
68Аланінамінотрансфераза (АЛТ)60
228Альбумін60
223Альфа-амілаза60
243Аполіпопротеїн-А (Апо-А)220
244Аполіпопротеїн-В (Апо-В)220
69Аспартатамінотрансфераза (АСТ)60
65Білірубін загальний60
66Білірубін прямий60
229Білкові фракції410
1125Вальпроевая кислота240
899Вальпроєва кислота (AV)560
1002Глюкоза (капілярна кров)60
600Глюкозо-толерантний тест110
750Дослідження буферної системи крові220
89Загальний білок60
833Інтерлейкін970
232Калій110
234Кальцій60
278Кальцій іонізований190
87Креатинін60
230Креатинфосфокіназа (КФК)60
275Лактат300
221Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)60
274Ліпаза170
70Лужна фосфатаза (ЛФ)60
280Магній60
819Мідь (Cu)340
233Натрій110
174Панкреатична амілаза70
354Серомукоїди190
226Сечова кислота60
88Сечовина60
1340Сіалова к-та200
222Тимолова проба220
238Тригліцериди60
235Фосфор60
237Хлориди110
239Холестерин60
277Холінестераза80
231Церулоплазмін (мідна оксидаза)410
820Цинк (Zn)560