Биохимическая панель

Заключить декларацию

Для поиска по странице Цены введите свой запрос:

Не найдено

Результаты поиска

Выберите категорию

КодНазваВартість без ПДВ, грн
20040Аланінамінотрансфераза (АЛТ)80
20041Аспартатамінотрансфераза (АСТ)80
20042Лужна фосфотаза (ЛФ)80
20043Загальний білок80
20044Альбуміни80
20045Загальний білірубін80
20046Не прямий білірубін80
20047Прямий білірубін80
20048Гамаглутамінтранпептидаза (ГГТП)80
20049Альфа-амілаза в крові190
20050Сечовина в крові80
20051Сечова кислота в крові80
20052Креатинін в крові80
20053Загальний холестерін80
20054Холестерин високої щільності (ЛПВП)80
20055Холестерин низької щільності (ЛПДНП)80
20039Холестерин дуже низької щільності (ЛПДНП)80
20056Тригліцериди80
20057Глюкоза (венозна кров)90
20058Глюкозо-толерантний тест150
20059Ревматоїдний фактор (РФ) кількісний110
20060С-реактивний білок (СРБ) кількісний110
20061Антистрептолізин (О) кількісний80
20260Преальбумін80
20262Холінестераза80
20267Ліпаза190
268C-Реактивний білок (СРБ) кількісний150
20269Мікроальбумін (C)240
20270Ретинол зв'язуючий білок (Вітамін А)220
20284Аполіпротеїн A1 (АПП A1)120
20285Аполіпротеїн В (АПП В)120
20294Ліпопротеїн (a) (ЛП (а))120
20295Ангіотензин перетворюючий фермент (АТПФ)1100
20296Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)90
20297Альфа-гідроксилбутират дегідрогеназа (a-ГБДГ)100
20298Креатинкіназа (КК)200
20299Креатинкіназа-MB (КК МВ)200
20442Комплемент C4 (C4)180
20301Імуноглобулін M (IgM)250
20302Комплемент C3 (C3)180
20303Імуноглобулін A (IgA)250
20304Імуноглобулін G (IgG)250
20305Кальцій (Ca)80
20306Фосфор80
20307Магній (Mg)80
20308Залізо80
20314Феритин200
20315Трансферин190
20316Глюкоза-6-ФДГ90
317Глюкоза (HEX)150
318Глюкоза (GOD)150
20322Фруктозамін210
324ГГ - глікозильований гемоглобін150
20327Білок в сечі80
328D-димер150
20439Альфа-амілаза в сечі190
20441Сечовина в сечі80
20446Сечова кислота в сечі90
20443Креатинін в сечі90
20444Креатинін в сечі (добова сеча)110
21512Комплекс Біохімічний № 2 (АЛТ, АСТ, ГГТП, білірубін фракційно, ЛФ, заг білок, альбумін, альфа-амілаза, сечовина, сеч. к-та, глюкоза, креатинін,заг. холестерин, ЛПВП, ЛПДНП, ЛПНП, коеф. атерог, тригліц.)750
21516Комплекс Біохімія загальна (АЛТ, АСТ, ГГТП, білірубін фракційно, ЛФ, заг білок, альбумін, альфа-амілаза, сечовина, сеч. к-та, глюкоза, креатинін)430
21513Комплекс Ліпідний (заг. холестерин, ЛПВП, ЛПДНП, ЛПНП, коеф. атерог, тригліц.)350
21514Ниркові проби (заг. білок, сечовина, сечова к-та, креатинін190
21515Печінкові проби (АЛТ, АСТ, ГГТП, білірубін фракційно, ЛФ, заг білок, альбумін)350