Біохімічна панель

Укласти декларацію

Для пошуку по сторінці Ціни введіть свій запит:

Не знайдено

Результат пошуку

Оберіть категорію

КодНазваВартість без ПДВ, грн
20040Аланінамінотрансфераза (АЛТ)140
20041Аспартатамінотрансфераза (АСТ)140
20042Лужна фосфотаза (ЛФ)140
20043Загальний білок140
20044Альбуміни140
20045Загальний білірубін140
20046Не прямий білірубін140
20047Прямий білірубін140
20048Гамаглутамінтранпептидаза (ГГТП)140
20049Альфа-амілаза в крові190
20050Сечовина в крові140
20051Сечова кислота в крові140
20052Креатинін в крові140
20053Загальний холестерін140
20054Холестерин високої щільності (ЛПВП)140
20055Холестерин низької щільності (ЛПДНП)140
20039Холестерин дуже низької щільності (ЛПДНП)140
20056Тригліцериди140
20057Глюкоза (венозна кров)140
20058Глюкозо-толерантний тест270
20059Ревматоїдний фактор (РФ) кількісний150
20060С-реактивний білок (СРБ) кількісний140
20061Антистрептолізин (О) кількісний160
20260Преальбумін80
20262Холінестераза80
20267Ліпаза190
20269Мікроальбумін (C)240
20270Ретинол зв'язуючий білок (Вітамін А)220
20284Аполіпротеїн A1 (АПП A1)120
20285Аполіпротеїн В (АПП В)120
20294Ліпопротеїн (a) (ЛП (а))120
20295Ангіотензин перетворюючий фермент (АТПФ)1100
20296Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)90
20297Альфа-гідроксилбутират дегідрогеназа (a-ГБДГ)100
20298Креатинкіназа (КК)200
20299Креатинкіназа-MB (КК МВ)200
20442Комплемент C4 (C4)180
20301Імуноглобулін M (IgM)250
20302Комплемент C3 (C3)180
20303Імуноглобулін A (IgA)250
20304Імуноглобулін G (IgG)250
20305Кальцій (Ca)80
20306Фосфор80
20307Магній (Mg)80
20308Залізо80
20314Феритин200
20315Трансферин190
20316Глюкоза-6-ФДГ90
20322Фруктозамін210
20327Білок в сечі80
20439Альфа-амілаза в сечі190
20441Сечовина в сечі140
20446Сечова кислота в сечі90
20443Креатинін в сечі90
20444Креатинін в сечі (добова сеча)110
21512Комплекс Біохімічний № 2 (АЛТ, АСТ, ГГТП, білірубін фракційно, ЛФ, заг білок, альбумін, альфа-амілаза, сечовина, сеч. к-та, глюкоза, креатинін,заг. холестерин, ЛПВП, ЛПДНП, ЛПНП, коеф. атерог, тригліц.)1760
21516Комплекс Біохімія загальна (АЛТ, АСТ, ГГТП, білірубін фракційно, ЛФ, заг білок, альбумін, альфа-амілаза, сечовина, сеч. к-та, глюкоза, креатинін)1000
21513Комплекс Ліпідний (заг. холестерин, ЛПВП, ЛПДНП, ЛПНП, коеф. атерог, тригліц.)600
21514Ниркові проби (заг. білок, сечовина, сечова к-та, креатинін400
21515Печінкові проби (АЛТ, АСТ, ГГТП, білірубін фракційно, ЛФ, заг білок, альбумін)770
21524Комплекс Ревмопроби №3400
26000Тест хелікобактер400
21520“Біохімічний №1”(АЛТ, АСТ, ГГТ,креатинін, білірубін фрак.)550
21521“Білірубін фракційно”330
20071Д-димер240